På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss


UNDERSTÖD

För ansökningsblanketter gå till "För medlemmar"/Ansökan om stipendier, understöd etc.

Forskningsstipendium

Lediganslås vartannat år i oktober/november och delas ut på årsmötet.

Resestipendier

Flere resestipendier per år, för resa inom Skandinavien 450 euro och för resa utanför Skandinavien, 850 euro. Lediganslås i februari/mars. Bör ansökas före planerad resa (kan ej beviljas i efterskott).

Juniorernas stipendium

Juniorernas stipendium à 250 euro lediganslås i september/oktober och delas ut på hösten.

Linda Gadds fond

Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning lediganslås av Finska Läkaresällskapet vartannat år i augusti, ca. 40.000 euro och delas ut på Finska Läkaresällskapets årsmöte i januari.

Pehr Gadds pris

Pehr Gadds pris delas i regel ut vartannat år, på årsfesten i januari. En speciellt tillsatt prisnämnd utser mottagaren av priset.

Resebidrag

Som uppmuntran och stimulans för våra landsortsmedlemmar har styrelsen (styrelsebeslut 29.3.2006) beslutat införa möjligheten att ansöka om rese- och övernattningsbidrag för att medlemmarna lättare skall kunna delta i Samfundets mångsidiga verksamhet.

Bidragets storlek baserar sig på faktiska kostnader beroende på fortskaffningsmedel och övernattningsfaciliteter.

Bidraget kan sökas till all av Samfundet ordnad verksamhet i Helsingfors och ansökningar kan göras till flera olika tillfällen under året.

Styrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall bedöma bidragets storlek.


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi