På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss


MÅNADSMÖTEN

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. håller ca 10 möten årligen, de flesta i Samfundets klubblokal TANDEM, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors.

I samband med mötena hålls ett föredrag som kan vara av odontologisk natur, men även andra intressanta teman tas upp. Mötena avslutas med mat. Februarimötet delar vi med Finska Läkaresällskapet, och erbjuder sålunda varandras föreningar mera insikter om patienten som helhet.

Månadsmöten våren 2019

Lö 26.1 Årsmöte, föredrag av Ola Fernberg: "Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning - hur får man det att hända?"

To 14.2 Månadsmöte med FLS på Tandem kl.18.15, Patricia Stoor: "Ortognatisk kirurgi"

Fre 15.3 Kamratoafton om Edith Södergran, Agneta Rahikainen: Vierge moderne - Edith Södergran och "den nya kvinnan". Läckergommarna står för trakteringen.

To 4.4 kl17-201.15 Kvällskurs med Karl-August Lindgren: "Att undersöka nacken"

To 23.5 Vårutfärd, programmet ännu under arbete, ev. Barnsjukhuset.

Månadsmöten hösten 2019

Fre 27.9 Internatkurs och mänadsmöte i Åbo

Fre 11.10 programmet öppet

To 7.11 på Tandem: Kjell Westö

Fre 13.12 Julfest på Tandem

 

ANMÄLNINGAR:

Anmäl dig per e-post: kansliet@osf.fi

 

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MÅNADSMÖTEN

Odontologiska Samfundets medlemmar är varmt välkomna att delta i FLS' månadsmöten! Programmet hittar du på Läkaresällskapets hemsida https://fls.fi/aktuellt/

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi