På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss

KURSER

 

ALLMÄNT  

Kontinuerlig efterutbildning är en av hörnstenarna i Samfundets verksamhet. Kursnämndens främsta uppgift är att erbjuda medlemmarna facklig efterutbildning inom olika delar av odontologin och därtill hörande områden.

Detta förverkligar vi genom att årligen anordna kurser av varierande längd med såväl inhemska som utländska kursgivare där stor tonvikt läggs på både klinisk och vetenskaplig inriktning.

Härigenom utgör vi ett led i den systematiska efterutbildningen som är en del av tandläkaryrkets kvalitetsutveckling.

Samfundet är medarrangör i de årligen återkommande Tandläkardagarna.

Förutsatt att det finns plats, får pensionerade, icke yrkesverksamma samfundsmedlemmar och juniorer delta på de av Samfundet arrangerade kurserna. 
Juniormedlemmarna deltar gratis medan pensionärerna betalar för mat och dryck som serveras under kursen.
Styrelsebeslut 19.5.2010: Tandläkare under det orienterande skedet eller föräldralediga skall från och med nu gå gratis på Samfundets kurser.

Professor Svante Twetman från Köpenhamn berättar om "Prevention i praktiken"

Kurser 2017

KLINISKA TIPS OCH TRIX - 80-års jubileumskurs
Tid: Fredag 27.1.2017 kl. 9-16
Plats: Allergihuset, Paciusgatan 19 i Mejlans, Helsingfors
Kursgivare: OD Martin Janda
Kursavgift: 80 €

Jubileumskurs 27.1.2016

PARTIALPROTETIKEN - EN UNDERSKATTAD BEHANDLINGSFORM

Tid: Fredag 28.4.2017 kl. 9-16
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Kursgivare: Spec.tandläkare Lars Sjövall
Kursavgift: 250 €

Lars Sjövall 28.4.2017

AKTUELLT INOM KARIOLOGI

Tid: Fredag-lördag 29-30.9.2017
Plats: Vasa
Kursgivare: Professor Peter Lingström

Kursavgift: 250 €

Aktuellt inom kariologi

 

Kurser 2018

PARODONTOLOGI – KOMMUNIKATION – RESULTAT

Tid: Fredag 26.1.2018 kl. 8.30-16
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Kursgivare: Övertandläkare Claes Virdeborn

Kursavgift: 250 €

 

RATIONELL ENDODONTI – EN RESA GENOM KANALEN

Tid: Fredag 20.4.2018 kl. 8.30-16
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors
Kursgivare: Övertandläkare/TUA, PhD Lisbeth Dahlström

Kursavgift: 250 €

 

Kurser hösten 2017 - våren 2018

 

Du kan anmäla Dig till av Samfundet arrangerade kurser på följande sätt:

  • per telefon 010 3111 920 måndag-torsdag, säkrast kl.12-14
  • via e-post: kansliet@osf.fi

Kursannulleringar bör göras till kanslist Ann-Katrin Viertola senast tre veckor före kursen. Vid senare inkomna annulleringar debiterar Samfundet 20 euro för täckande av kanslikostnader. Ifall annullering inte görs och kursplatsen inte utnyttjas debiteras hela kursavgiften.

Kurser under åren 2001-2017

KURSPLAN2001

KURSPLAN2002

KURSPLAN2003

KURSPLAN2004

KURSPLAN2005

KURSPLAN2006

KURSPLAN2007

KURSPLAN2008

KURSPLAN2009

KURSPLAN2010

KURSPLAN2011

KURSPLAN2012

KURSPLAN2013

KURSPLAN2014

KURSPLAN2015

KURSPLAN2016

KURSPLAN2017

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi