På svenskaSuomeksiIn English Printable version Sitemap Contact us

About Us
SkandEndo2010
SkandEndo2010 Program
SkandEndo2010 Posters
   SkandEndo2010 Accomodation
SkandEndo2010 Registration

Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi