På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss

MEDLEMSKAP

 

I Finland legitimerad tandläkare och odontologiestuderande, som är villiga att omfatta Samfundets syften på svenska, välkomnas som medlem.

Till Samfundet hör ordinarie medlemmar, juniormedlemmar, korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Till ordinarie medlem kan väljas i Finland legitimerad tandläkare.

Till juniormedlem kan väljas odontologiestuderande.

Efter erhållen legitimation blir juniormedlem ordinarie medlem.

På förslag av styrelsen kan Samfundets möte utse korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar (se stadgarna).

 

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften för tandläkare verksam i Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Sibbo) utgör 100 euro, och för övriga Finland 50 euro.

Utomlands bosatt medlem, som i sitt nya hemland tillhör en tandläkarorganisation, betalar halv landsortsmedlemsavgift, d.v.s. 25 euro.

Juniormedlem betalar ingen avgift.

Vid fyllda 63 år uppbärs ingen medlemsavgift.

Kriterierna för nedsatt medlemsavgift är de samma som Finska Tandläkarsällskapet Apollonia tillämpar. Se här.

MEDLEMSANSÖKAN

Medlemsansökan bör riktas till Samfundets ordförande eller till kansliet.

Printa ut: 

Ansökan_om_juniormedlemskap eller Ansökan_om_ordinarie_medlemskap

fyll i den och skicka till kansliet, Odontologiska Samfundet, Malmgatan 30, 00100 Helsingfors, eller per e-post till kansliet@osf.fi.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I OSF!

 

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi