På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss

ORGANISATIONEN

 

Styrelsens sammansättning år 2018:

 

Ordförande: Monika Böök
e-post: book.monika(at)gmail.com

Viceordförande: Marika Doepel
e-post: marika.doepel(at)fimnet.fi

Sekreterare: Veronica Lindgren
e-post: veronica.h.lindgren(at)gmail.com

Skattmästare: Ulrika Sundén
e-post: ulrika.sunden(at)gmail.com

Klubbhövding: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)fimnet.fi

Pressnämndens ordförande: Ann Nordlund-Törnqvist
e-post: ann.nordlund-tornqvist(at)korsholm.fi

Kursnämndens ordförande: Minna Backman
e-post: minna.backman(at)kolumbus.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Gunlög Lönngren
e-post:glonngren(at)fonet.fi

Medlem bosatt på annan ort i Finland: Camilla Svedberg-Smeds
e-post: camilla.svedberg-smeds(at)fimnet.fi

Funktionärer:

Adjungerad medlem: Maj Heilimo-Branders
e-post: majbranders(at)msn.com

Juniormedlem: Matilda Rehula
e-post: matilda.rehula(at)helsinki.fi

Juniormedlem: Shirin Afrasiabi
e-post: shirin.afrasiabi(at)helsinki.fi

Bibliotekarie: Marina Aschan
e-post: marina.aschan(at)fimnet.fi

Årsboksredaktör 2017-2018: Ina Rönnberg
e-post: ina.ronnberg(at)fimnet.fi

Lokalintendent:  Raoul Hannus
e-post: raoul.hannus(at)hotmail.com

Lokalintendent: Gunnar Bäckström
e-post: gunnar(at)hammasfreda.com

Kommittéer 2018:

Tremannarådet:
Maria Sundberg, Ulf Bäckman, Carola Strömberg

Stipendierådet:
Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Jukka Meurman

Samfundets representant vid FDI-kongressen:
Monika Böök

Programkommíttén:
Marika Doepel ordf., Ina Rönnberg, Annika Norrman

Pressnämnden:
Ann Nordlund-Törnqvist ordf., Marina Aschan, Ina Rönnberg

Kursnämnden:
Minna Backman, John Liljestrand,Lisa Grönroos, Nina Närvänen, Rosita Kantola, Raoul Hannus, Sarah Nordman (mammaledig)

Festkommittén:
Ina Rönnberg, Lisa Grönroos, Raoul Hannus

Ekonomikommittén:
Ulrika Sundén, ordf., Erik Pohjola, Ann-Katrin Viertola (kanslist)

Valberedningskommittén:
Lisa Grönroos, Mikaela Fagerlund, Thomas Åberg

 

 

 


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi